Autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk

Oppdatert: 2020-10-29

Autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk

RDA sier ikke hvilke autoriserte søkeinnganger på verk og uttrykk som skal lages, bare hvordan. Det er i stor grad opp til katalogisator (katalogavdelingen) å vurdere hva som er hensiktsmessig. I konsortiet anbefaler vi følgende praksis:

Ved registrering av et verk (manifestasjon av et verk) utformer vi den autoriserte søkeinngangen som representerer verk eller uttrykk (RDA 6.27). Autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk med personlig eller korporativ forfatter lages ved å kombinere foretrukket navn (1XX) med foretrukket tittel for verk eller uttrykk (240). Foretrukket tittel (240) skal derfor registreres, også om den er identisk med manifestasjonens hovedtittel.

100 1# $$a Nesbø, Jo $$d 1960- $$0 (NO-TrBIB)90356569 $$4 aut
240 10 $$a Kongeriket
245 10 $$a Kongeriket : $$b roman $$c Jo Nesbø
700 1# $$a Nesbø, Jo $$d 1960- $$t Kongeriket

Ved registrering av et verk som forekommer eller som med sannsynlighet vil forekomme i mer enn ett uttrykk, utformer vi den autoriserte søkeinngangen som representerer uttrykket (RDA 6.27.3). Foretrukket tittel (240) registreres med skillende elementer for uttrykk. Språk som skillende element (RDA 6.11) registreres i $l.

100 1# $$a Nesbø, Jo $$d 1960- $$0 (NO-TrBIB)90356569 $$4 aut
240 10 $$a Kongeriket $$l Norsk
245 10 $$a Kongeriket : $$b roman $$c Jo Nesbø
700 1# $$a Nesbø, Jo $$d 1960- $$t Kongeriket $$l Norsk

Merk at verk implisitt er til stede i den autoriserte søkeinngangen for uttrykket (700 $a + $t). Når vi har utformet autorisert søkeinngang for uttrykk, er autorisert søkeinngang for verk ikke nødvendig. Vi anbefaler derfor å utforme autorisert søkeinngang på uttrykksnivå.

Ved registrering av et verk som er tilknyttet et annet verk eller uttrykk, utformer vi den autoriserte søkeinngangen som representerer tilknyttet verk eller uttrykk. Tilknytningsformen spesifiseres med relevant relasjonsbetegnelse i $i (RDA bilag J).

100 1# $$a Nesbø, Jo $$d 1960- $$0 (NO-TrBIB)90356569 $$4 aut
240 10 $$a Kongeriket $$l Tysk
245 10 $$a Ihr Königreich : $$b Kriminalroman $$c Jo Nesbø ; aus dem Norwegischen von Günther Frauenlob
700 1# $$a Nesbø, Jo $$d 1960- $$t Kongeriket $$l Tysk
700 1# $$i Oversettelse av: $$a Nesbø, Jo $$d 1960- $$t Kongeriket $$l Norsk