25X-28X – Utgave- og utgivelsesrelaterte felt

Oppdatert: 2021-06-17

25X-28X  Utgave- og utgivelsesrelaterte felt

250 Utgave (R)

(RDA 2.5)

Feltet brukes til å registrere utgaveangivelse. En opplysning om utgave gjengis slik den fremkommer i informasjonskilden.

Indikatorer

Begge indikatorer: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Utgave (NR)
$b – Annen utgaveinformasjon (NR)
OBS: Korrekt ISBD-tegn må legges til før $b. Se eksempler.

Eksempler

250 ## $$a Andre utgave
250 ## $$a 4th edition / $$b edited by E.B. White and C.A. Black
250 ## $$a Canadian edition = $$b Édition canadienne

254 Musikktrykkets fysiske presentasjon (NR)

(RDA 2.5.2-2.5.9)

Feltet er ikke obligatorisk. Feltet brukes for å beskrive den fysiske presentasjonen (formatet) til nedskrevet musikk når term fra RDA Registry registrert i 348 ikke er tilstrekkelig. Feltet brukes primært når formatet avviker fra formatet i andre utgaver av samme musikalske verk. Feltet brukes ikke for lydopptak.

Indikatorer

Begge indikatorer: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Fysisk presentasjon (NR)

Eksempel

254 ## $$a Studiepartitur

254 ## $$a Partition d’orchestre

255 Matematiske data for kartografisk materiale (R)

(RDA 7.25, 7.26 og 7.4.2) 

Feltet brukes til å registrere matematiske data som er forbundet med kartografisk materiale, inkludert stjernekart. 

Indikatorer

Begge indikatorer: # (Udefinert) 

Aktuelle delfelt

$a – Målestokk (NR)
$b – Projeksjon (NR)
$c – Koordinater (NR) 

Eksempel

255 ## $$a Målestokk 1:335 000 $$c (Ø 5°40′-Ø 14°40’/N 65°10′-N 62°17′) 

257 Produksjonsland (R)

Feltet brukes til å registrere navn på landet eller området hvor hovedkontoret for produksjonsselskapet av en ressurs holder til.

Indikatorer

Begge indikatorer: # (Udefinert) 

Aktuelle delfelt

$a – Navn på produksjonsland (R) 

Eksempel

257 ## $$a USA 

264 Utgivelse, distribusjon osv. (R)

(RDA 2.7-2.11)

Feltet brukes til å registrere informasjon om produksjon, utgivelse, distribusjon, framstilling og copyright.

Indikatorer

Førsteindikator: Sekvens av opplysninger

# – Udefinert/Første (brukes alltid for monografier og ved førstegangsregistrering av løpende ressurser)
2 – Mellomliggende (bruk kun til løpende ressurser. Bruk $3 til å angi perioden)
3 – Nåværende/siste (bruk kun til løpende ressurser. Bruk $3 til å angi perioden)

Andreindikator: Indikerer type innførsel

0 – Produksjon – informasjon om framstilling av upublisert materiale
1 – Utgivelse – informasjon om utgivelse, utsendelse etc.
2 – Distribusjon – informasjon om distribusjon
3 – Framstilling – informasjon om trykkeri eller produsent
4 – Copyright dato (år)

Aktuelle delfelt

$a – Sted for utgivelse, distribusjon etc. (R) (Land eller -stat skal også registreres i 008/15-17)

$b – Navn på utgiver, distributør etc. (R)

$c – Dato for utgivelse, distribusjon, copyright etc. (R) (Året skal også registreres i 008/07-10 evt. også 008/11-14).

$3 – Informasjon for å skille mellom repeterte 264 for å presisere hva feltet inneholder. Brukes på løpende ressurser med skiftende utgivere. (NR) (1. indikator = 2 eller 3)

Eksempel på monografi hvor det finnes utgivelses-/trykkeår

008/06s
008/07-102001
008/11-14####
264 #1 $$a Oslo $$b Cappelen $$c 2001

Eksempel på monografi hvor det kun finnes et copyrightår

008/06t
008/07-101995
008/11-141995
264 #1 $$a Bergen $$b Fagbokforlaget $$c [1995]
264 #4 $$c © 1995

Eksempel på monografi hvor utgivelsesår avviker fra copyrightår

008/06t
008/07-102010
008/11-142007
264 #1 $$a Oslo $$b Universitetsforlaget $$c 2010
264 #4 $$c © 2007

Eksempel: løpende ressurs hvor utgiver har skiftet to ganger

264 #1 $$a Oslo $$b Statens bibliotektilsyn $$c 1934-
264 21 $$3 2003-2006 $$a Oslo $$b ABM-utvikling
264 31 $$3 2007- $$a Oslo $$b ABM-medi