Verktøykasse for RDA-katalogisering

Denne verktøykassa vil være under kontinuerlig utvikling. Det kommer flere kommenterte eksempler etter hvert. Spesielle ønsker kan dere sende til Faggruppe for Resource Management. 

BIBSYS-konsortiet i Alma bruker RDA (Resource Description and Access) til katalogisering av biblioteksressurser. Regelverket er tilgjengelig fra RDA Toolkit som krever abonnement. BIBSYS-konsortiet tilbyr en konsortieløsning. (Henvendelse til support@unit.no). Nasjonalbiblioteket tilbyr et abonnement gratis for norske bibliotek med 30 samtidige brukere på deling. (Henvendelse til rda@nb.no)

Oppdateringer:

008 – Alle (2021-10-20)
Samlinger av verk – Registreringspraksis (NY)
Registrering av relasjonskode for agent (NY)
20X-24X – Tittel og tittelrelaterte felt (2021-10-06)
70X-75X – Bi-innførsler (2021-10-06)
Samling av verk av én agent uten felles tittel (2021-09-30)
Samling av verk av en agent med felles tittel (2021-09-30)
TV-serie på DVD (2021-06-18)
Spillefilm på DVD (2021-06-18)
Introduksjon til katalogisering i Bibsyskonsortiet (NY)