Verktøykasse for RDA-katalogisering

Denne verktøykassa vil være under kontinuerlig utvikling. Det kommer flere kommenterte eksempler etter hvert. Spesielle ønsker kan dere sende til Arbeidsgruppe for Resource Management. 

BIBSYS-konsortiet i Alma bruker RDA (Resource Description and Access) til katalogisering av biblioteksressurser. Regelverket er tilgjengelig fra RDA Toolkit som krever abonnement. BIBSYS-konsortiet tilbyr en konsortieløsning. (Henvendelse til support@unit.no). Nasjonalbiblioteket tilbyr et abonnement gratis for norske bibliotek med 30 samtidige brukere på deling. (Henvendelse til Nasjonalbiblioteket.)

Oppdateringer:

Periodika (2020-10-21)
Lydopptak (2020-10-20)
Kopiering av Alma-poster (Ny)
70X-75X (2020-10-05)
Poster registrert etter Katalogiseringsregler (Ny)
800-830 (2020-08-26)